Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel, mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten, de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast begeleidt de Stichting leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgt zij voor publieksvoorlichting.

Stichting Me To You

De Stichting ME TO YOU werd opgericht in ‘Loving Memory’ van Els Maes, lieve echtgenote en fiere mama waarvan wij in juli 2013 afscheid moesten nemen nadat zij samen met ons gedurende 3 lange jaren van haar jonge leven gevochten heeft tegen de laffe ziekte die leukemie is.

De idee voor het opzetten van onze private Stichting is bij ons gegroeid naar aanleiding van de talrijke contacten die wij in de loop van onze 3 jaar lange tocht hebben gehad met mede-patiënten, familieleden, verpleegkundigen, artsen en onderzoekers en die ons tot het besef hebben gebracht dat er in die aparte, verborgen wereld tal van noden en verzuchtingen onbeantwoord blijven en héél wat lacunes op te vullen vallen zowel wat betreft ondersteuning van leukemiepatiënten als op het vlak van specifiek onderzoek binnen dit domein.

Els is altijd met open vizier blijven vechten tegen haar ziekte en haar vurige wens was om die strijd via dergelijke Stichting ook te kunnen blijven voortzetten. De Stichting zal zich tot doel zal stellen, via gerichte aanvullende behandelingen enerzijds en specifieke onderzoeksprojecten anderzijds, de verdere opmars van leukemie tegen te gaan.

De naam van de Stichting ME TO YOU houdt enige symboliek in en is een woordspelletje waarbij de ME symbolisch staat voor de initialen van Maes Els. De baseline SAMEN STERK legt dan weer een link naar de familienaam van Els, Maes waar het een verhaspeling van is. Tegelijk onderstreept het vooral onze absolute overtuiging dat de kracht van de geest en het samen vechten tegen deze ziekte primordiaal is.

De klassieke geneeskunde komt steeds op de eerste plaats en een klassieke behandeling van leukemie moet altijd de basis zijn. Operatie, chemotherapie, radiotherapie, stamceltransplantatie daarvan is bewezen dat ze werken. De klassieke geneeskunde is tegelijk echter kortzichtig en bekijkt het lichaam vooral als een verzameling van organen en een systeem van moleculen en kijkt daarbij te weinig naar het belang van een gezonde geest, te weinig naar de mens als geheel.

Wij met de Stichting ME TO YOU zijn er rotsvast van overtuigd dat een mens veel méér is dan die verzameling maar een complex energetisch systeem waarin de kracht van de geest als element in een genezingsproces een belangrijke rol speelt en waarvan de brandstof de HOOP is. Het succes van een behandeling wordt duidelijk beïnvloed door de ingesteldheid, de mindset. Wij geloven sterk in de kracht van de geest als element in het genezingsproces. Het gaat om het geloof in genezing, het vechten tegen de ziekte, het optimisme. Hoop is essentieel. En hoop kan je vinden bij anderen. “Samen sterk.”

De kerngedachte van aanvullende behandelingen is wat het energetisch systeem wordt genoemd. Via dergelijke aanvullende behandelingen wil onze Stichting ME TO YOU haar steentje bijdragen en ervoor zorgen dat patiënten en hun directe omgeving psychisch sterker staan tegenover de last van de diagnose, de ziekte, de behandeling en alle mogelijke fysieke en andere nevenwerkingen ervan. Een mens moet blijven functioneren en dat hangt niet enkel af van het lichamelijk in orde zijn. We moeten het ruimer bekijken dan de klassieke geneeskunde. Het is niet het één of het ander.
“Samen sterk.”

Wetenschappelijk onderzoek: geen overbodige luxe! De behandeling van leukemie en aanverwante vormen van bloed- en lymfenklierkanker is in de afgelopen jaren gelukkig stapvoets vooruit gegaan. In vele gevallen kan de ziekte met medicijnen worden teruggedrongen. Bovendien, een niet onbelangrijk deel van de patiënten kan vandaag de dag worden genezen. Een verheugende ontwikkeling. Deze vooruitgang is geheel te danken aan wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is gericht op de ontwikkeling en het uittesten van nieuwe medicijnen. Of het is gericht op het beter herkennen van de verstoring binnen de machinerie van de leukemiecel waardoor wij beginnen te begrijpen waarom de leukemie zo afwijkend groeit. Research kan ook mikken op het beter opsporen van overgebleven leukemie na behandeling of het beter beschermen van de patiënt met leukemie tegen infecties of bloedingen.

Het wetenschappelijk onderzoek voltrekt zich op verschillende fronten tegelijk. Het gebeurt in het laboratorium, bvb met cellen of met proefdieren. Onderzoek vindt ook plaats rechtstreeks bij patiënten die nieuwe middelen krijgen toegediend of van wie een monster van de leukemie in het laboratorium op DNA afwijkingen wordt geanalyseerd. Door tegelijkertijd op al deze fronten onderzoek uit te voeren kan de vooruitgang veel sneller gaan.

Het leukemieonderzoek is volop in beweging. Ook in België. De Stichting ME TO YOU maakt zich sterk: ook in België de schouders er onder. Wij mogen dan belangrijke vooruitgang hebben geboekt in de laatste jaren, wij weten best dat wij er nog lang niet zijn. Bij te veel patiënten, jong en oud, schiet de huidige behandeling nog steeds te kort. België loopt in het internationale veld van wetenschappelijk onderzoek mee voorop bij het zoeken van nieuwe oplossingen voor het leukemieprobleem. Dat moet zo blijven, want de behandelingsresultaten moeten verder vooruit worden gestuwd. Dat onderzoek is afhankelijk van investeringen in nieuwe methoden (bijv op het gebied van stamceltransplantatie, gentherapie of diagnostiek) die onderzocht moeten worden. En van investeringen in kostbare gespecialiseerde apparatuur, noodzakelijk voor ingewikkelde metingen aan patiënten, cellen, proefdieren. En investeringen in infrastructuur om klinisch onderzoek te kunnen verrichten. Stichting ME TO YOU maakt zich sterk voor dit onderzoek en investeert daarmee in de toekomst, in de patiënt van morgen. “Samen sterk.”

ACTIVITY

Administrative/logistical support
Financial/legal support
Patients’ advocacy
Scientific research

REGION

Brussels
Flanders
Wallonia

HOSPITAL

CHC Liège
CHU Liège
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Universitair Ziekenhuis Gent
Universitair Ziekenhuis Jette
Universitair Ziekenhuis Leuven

LANGUAGES

Frans, Nederlands, Engels