TUKI ondersteunt kinderen met een levensbedreigende ziekte op emotioneel, financieel, praktisch, administratief en juridisch vlak tijdens behandelingen in België én in het buitenland.

Tuki

TUKI ondersteunt gezinnen waarvan een kind een levensbedreigende ziekte heeft op emotioneel, financieel, praktisch, administratief en juridisch vlak. De organisatie biedt deze ondersteuning tijdens een behandeling in de Belgische ziekenhuizen maar ook als ze door hun behandelende arts worden doorverwezen naar een evidence-based behandeling in het buitenland.

TUKI biedt steun op volgende vlakken:

 • Emotioneel
  • TUKI bestaat uit een team ervaringsdeskundigen die elk moment een luisterend oor bieden aan het hele gezin.
  • Daarnaast kan TUKI ook rekenen op de hulp van een kinderpsychologe.
 • Financieel
  • TUKI geeft financiële steun bij niet-terugbetaalde medicatie of behandelingen en bij niet-terugbetaalde verblijfs- en verplaatsingskosten in het buitenland.
 • Juridisch
  • TUKI geeft juridische steun bij betwistingen over terugbetaling van medicatie en behandelingen.
 • Administratief
  • TUKI biedt hulp in het administratieve kluwen waarin het gezin belandt.
  • Ook voorziet TUKI in het verstrekken van informatie & inlichtingen.
 • Praktisch
  • TUKI zorgt voor praktische hulp. Zoals bijvoorbeeld een tolk voorzien tijdens een intakegesprek met een arts in het buitenland, hulp bieden in de zoektocht naar een verblijfsplaats in het buitenland, …

ACTIVITY

Administrative/logistical support
Financial/legal support
Palliative care and support throughout the grieving process
Patients’ advocacy
Psychological support

REGION

Brussels
Flanders

HOSPITAL

Universitair Ziekenhuis Gent
Universitair Ziekenhuis Leuven

LANGUAGES

Nederlands, Frans, Engels