KiKOV-Leuven: Kinderkanker Oudervereniging voor wie in UZ Gasthuisberg Leuven behandeld wordt/werd

KiKOV-Leuven

KiKOV-Leuven is de Kinderkanker Oudervereniging verbonden met UZ Gasthuisberg in Leuven. KiKOV-Leuven wil een warm netwerk creëren tussen en voor gezinnen met een kind dat kanker heeft, gehad heeft, of eraan overleden is. Ouders en jongeren kunnen elkaar helpen en steunen, als ‘ervaringsdeskundigen’.

Via de site willen we ouders, familieleden en andere mensen die betrokken zijn, informatie geven die hopelijk een beetje houvast biedt. Meteen na de harde diagnose, tijdens de behandeling, en lang daarna…
KiKOV-Leuven organiseert activiteiten voor gezinnen, voor kinderen, voor jongeren, en voor ouders van kinderen die overleden zijn. We nodigen gezinnen uit in Villa Rozerood, en ondersteunen het psychologenteam van Gasthuisberg door publicaties aan te kopen. En meer…
De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers en steunt op giften van personen, van organisaties, van bedrijven.

ACTIVITÉ

Activités récréatives (à l’hôpital)
Activités récréatives (hors hôpital)
Amélioration de l’environnement et du bien-être
Défense et représentation des intérêts des patients
Recherche scientifique
Soutien psychologique
Vacances et camps

RÉGION

Flandre

hôpital

Universitair Ziekenhuis Leuven

LANGUES

Français, Néerlandais, Anglais