LEDEN

Childrencancer.be bevat informatie over de organisaties actief in het domein van kinderkanker die het charter hebben getekend ( “ de leden “).

Het doel van Childrencancer.be is de naasten van het zieke kind/adolescent, zorgverleners, professionals en mogelijke donateurs:

  • Een duidelijk overzicht te geven van alle bestaande organisaties in het domein van kinderkanker
  • Informatie te geven over deze organisaties
  • Een zekerheid te bieden dat de verenigingen die het charter ondertekenen en opgenomen zijn op Childrencancer.be een transparante, eerlijke en betrouwbare werking van hun organisatie nastreven

Bovendien streeft Childrencancer.be ernaar om de organisaties actief in het domein van kinderkanker in staat te stellen om informatie en kennis met elkaar uit te wisselen.

 

KERNWAARDEN

De belangen van het kind en zijn naasten staan centraal in de zorgen van de Leden van Childrencancer.be.

De leden verbinden zich ertoe de volgende grondbeginselen te respecteren tegenover het kind en zijn naasten:

Het kind en zijn naasten hebben het recht op kwaliteitszorg zonder discriminatie en zonder geweld. De aandacht ligt op het welzijn en op de noden van het kind en zijn naasten.

Het kind en zijn naasten hebben een onvervreemdbaar recht op de vertrouwelijkheid betreffende hun gezondheid, psychologische, sociale en privé-situatie.

 

De leden engageren zich ertoe te communiceren met het kind en zijn naasten op een nauwkeurige, loyale, volledige, niet-misleidende manier, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde informatie.

De leden bewaren volledige privacy over het kind en zijn naasten in alle communicatie of verspreiding van informatie.

 

De leden respecteren de aanbevelingen van de behandelende arts, zonder actieve inmenging in de dokter-patiënt relatie.