De BSPHO verenigt de erkende Belgische centra voor kinderhematologie en –oncologie om de behandeling en patiëntenzorg te verbeteren door het delen van expertise en kennis.

Belgian Society of Paediatric Haematology and Oncology

De BSPHO (Belgian Society of Paediatric Haematology and Oncology) werd opgericht in 1996 als een samenwerkingsverband tussen experten van de erkende Belgische centra voor kinderhematologie en -oncologie om expertise en kennis te delen en de patiëntenzorg te verbeteren.
De BSPHO heeft hiervoor interdisciplinaire werkgroepen bestaande uit kinderhemato-oncologen, chirurgen, neurochirurgen, radiotherapeuten, onderzoekers, coördinatoren van klinische trials en paramedici (apothekers, psychologen, verpleegkundigen, diëtisten, sociaal werkers, fysiotherapeuten).

Onze activiteiten:
– Het centraliseren van de voorbereiding en de opvolging van klinische studies voor alle kinderhemato-oncologische centra
– Het organiseren van een wekelijks virtueel nationaal oncologisch overleg om moeilijke dossiers en nieuwe behandelingsmogelijkheden te bespreken, met inbegrip van vroege fase klinische studies.
– Symposia en vergaderingen om de leden en de verschillende paramedici op de hoogte te brengen van nieuwe diagnostische en behandelingsmogelijkheden, voor kinderen en adolescenten met kanker.
– Een online platform voor professionelen om informatie uit te wisselen over de behandeling voor kinderen met kankeren over klinische studies.
– Een online platform voor het brede publiek met informatie over kanker bij kinderen en adolescenten en over klinische studies.

ACTIVITEITEN

Belangenbehartiging
Wetenschappelijke onderzoek

REGIO

Brussel
Vlaanderen
Wallonië

ZIEKENHUIS

CHC Liège
CHU Liège
Cliniques Universitaires Saint-Luc
UKZ Koningin Fabiola
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Universitair Ziekenhuis Gent
Universitair Ziekenhuis Jette
Universitair Ziekenhuis Leuven

TALEN

Français, Néerlandais, Anglais